Introduktionskurs i tolkning

Introduktionskurs i tolkning Introduktionskursen ger dig kunskap om vad som krävs för att genomföra en bra tolkning. Den ger svar på en del frågor som förr eller senare dyker upp som till exempel tolkningstekniska frågor eller hur man förhåller sig till tolketikens regler. Kursen tar upp frågor som är av intresse för dig som tolk och situationer som är vanliga, men även mindre förekommande situationer. I kursen får du tips och råd hur du kan och bör hantera olika situationer, kunskap om de olika tolkningstekniker och metoder som finns samt vad som sker under själva tolkningsprocessen.


1. Avsnitt 1. Vad är tolkning, varför behöver vi tolkning och tolkutbildning?

Detta avsnitt går igenom vad tolkningar är, varför behöver vi tolkning och varför vi behöver tolkutbildning


2. Avsnitt 2 del 1. Olika tolkningsmetoder

Detta avsnitt går igenom de olika tolkmetodiker


3. Avsnitt 2. del 2 Tolkningstyper

Detta avsnitt går igenom de olika tolkningstyperna


4. Avsnitt 3. Förutsättningarna för att jobba som tolk

Följande avsnitt går igenom förutsättningarna som ska till för att jobba som tolk


5. Avsnitt 4. Tolkningsetik

Detta avsnitt går igenom tolketik och lagar som reglerar tolkning


6. Avsnitt 5. Förberedelser inför tolkningsuppdraget

Detta avsnitt går igenom förberedelserna inför tolkuppdrag


7. Avsnitt 6. Sammanfattning och slutprov

Sammanfattning av kursen