Kognitiv utredning genom tolk

Hur kognitiv sjukdom påverkar patienterna, vad är en kognitiv utredning och vilken är tolkens roll under utredningen